Firma vznikla v roku 1990 a zaraduje sa medzi najstaršie súkromné firmy. V začiatku sa firma zamerala hlavne na elektromontážne práce a revízie elektrických zariadení.

Medzi najvýznamnejšie akcie patria:

Postupom času firma začala rozvíjať obchodnú činnosť, od 1993 vo výhradnom zastúpení renomovaných firiem:

Od roku 1998 firmy rozšírila svoju činnosť o výrobu: 

 

     CERTIFIKÁTY